• Τεχνικές Μελέτες

 • Πιστοποιητικά

 • Πυρασφάλεια

 • Άδειες Λειτουργίας

Το τεχνικό γραφείο μας διαθέτει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών που εμπίπτει κυρίως στις υπηρεσίες του μηχανολόγου μηχανικού. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός και οι συνεργάτες του παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Αθήνα.

Αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε και να διεκπεραιώσουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Μελέτες πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
 • Σχεδιαγράμματα διαφυγής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601
 • Μελέτη φυσικού αερίου και εγκατάσταση αυτόνομου δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο και έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου.
 • Αδειοδότηση της επιχείρησή σας (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, κτίρια γραφείων, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων κ.λ.π)
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ)
 • Βεβαίωση Νομιμότητας Ακινήτου ή αλλιώς Βεβαίωση περί μη Αυθαιρεσιών
 • Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο που αφορά στον νόμο τακτοποιήσεων 4495/2017

   

Όλες οι μελέτες γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς της χώρας. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε υπηρεσία μηχανικού και θα ανταποκριθούμε άμεσα με ποιότητα και συνέπεια.

 

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2024 - MechEngineer.gr