• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνω ως μηχανολόγος μηχανικός είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι παρακάτω:

  • H εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού.
  • Μελέτες πυρασφάλειας και διαδικασία για έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.
  • Μελέτη για εγκατάσταση αυτόνομου δικτύου φυσικού αερίου και έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου.
  • Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, κτίρια γραφείων, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων κ.λ.π) σε όλη την Αθήνα.

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2019 - MechEngineer.gr