• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνω, σε όλη την Αθήνα, ως μηχανολόγος μηχανικός είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι παρακάτω:

  • H εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού.
  • Μελέτες πυρασφάλειας και διαδικασία για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
  • Μελέτη για εγκατάσταση αυτόνομου δικτύου φυσικού αερίου και έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου.
  • Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, κτίρια γραφείων, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων κ.λ.π) σε όλη την Αθήνα.
  • Βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσιών.
  • Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο που αφορά στον νόμο τακτοποιήσεων 4495/2017
  • Σχεδιαγράμματα διαφυγής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601

Για οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα σε όλη την Αθήνα.

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2023 - MechEngineer.gr