• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνω, σε όλη την Αθήνα, ως μηχανολόγος μηχανικός είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι παρακάτω:

  • H εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης, κλιματισμού, αερισμού.
  • Μελέτες πυρασφάλειας και διαδικασία για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
  • Μελέτη για εγκατάσταση αυτόνομου δικτύου φυσικού αερίου και έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου.
  • Άδεια λειτουργίας επιχείρησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα, κτίρια γραφείων, κτίρια συνάθροισης κοινού, κτίρια εκπαίδευσης, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων κ.λ.π) σε όλη την Αθήνα.
  • Βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσιών.

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2019 - MechEngineer.gr