• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Στις παρεχόμενες υπηρεσίας μας είναι και η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού ή όπως συχνά ακούγεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Η εξυπηρετούμενη περιοχή είναι σε όλη την Αθήνα και στις γύρω περιοχές. Ο μηχανολόγος μηχανικός που υπογράφει το πιστοποιητικό είναι εγκεκριμένος Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για την πώληση ή την μίσθωση κάθε ακινήτου ανεξαρτήτως του εμβαδού. Επίσης είναι υποχρεωτικό να εκδώσετε ενεργειακό πιστοποιητικό σε περίπτωση που ενταχθείτε στο Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου. 

Για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) πρέπει να γίνει επίσκεψη για αυτοψία στον χώρο του ακινήτου, για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού είναι τα εξής:

  • Κάτοψη του χώρου από αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων.

  • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή κλπ)

  • Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ

  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας για κατοικίες χτισμένες μετά την 1/3/1983

  • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης)

  • Φύλλο συντήρησης καυστήρα και καλό θα είναι να υπάρχει πρόσβαση στο λεβητοστάσιο κατά την αυτοψία στο κτίριο.

  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από την υπηρεσία taxisnet με κωδικό 8012 αξίας 5 € με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Μετά την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για έκδοση Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) μην διστάσετε να μας καλέσετε. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα κάνει αυτοψία στο ακίνητο σας και μετά από τις απαραίτητες μετρήσεις θα εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό άμεσα μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2023 - MechEngineer.gr