• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Εάν θέλετε να αποκτήσετε φυσικό αέριο στο διαμέρισμά σας τότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για την σωστή μελέτη αλλά και την εγκατάσταση από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο.

Παρέχουμε όλη την διαδικασία για εγκατάσταση του μετρητή, του δικτύου διανομής και του λέβητα φυσικού αερίου.

Στη μελέτη που συντάσσουμε εκπονούνται οι απαιτούμενες κατόψεις, όπου αποτυπώνεται η θέση των συσκευών και οι οδεύσεις των σωληνώσεων, καθώς και η παραγωγή αξονομετρικού διαγράμματος όπου φαίνεται η συνολική εγκατάσταση με τρόπο λεπτομερή και εύκολα κατανοητό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την μελέτη και τις κατόψεις  των σχεδίων, συμπληρώνεται η τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΕΔΑ Αττικής.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να δούμε τον χώρο σας και να σας δώσουμε την καλύτερη τεχνοοικονομική πρόταση.

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2018 - MechEngineer.gr