• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Εάν θέλετε να αποκτήσετε φυσικό αέριο στο διαμέρισμά σας, σε περιοχή στην Αθήνα όπου υπάρχει κεντρικό δίκτυο αερίου, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για την ορθή μελέτη από Μηχανολόγο Μηχανικό αλλά και την εγκατάσταση του δικτύου από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο.

Παρέχουμε όλη την διαδικασία από την υποβολή της αίτησης, την σύνταξη της μελέτης καθώς και την εγκατάσταση του μετρητή, του δικτύου διανομής και του λέβητα φυσικού αερίου. Καλύπτουμε όλες της περιοχές σε όλη την Αθήνα.

Στη μελέτη που συντάσσουμε εκπονούνται οι απαιτούμενες κατόψεις, όπου αποτυπώνεται η θέση των συσκευών και οι οδεύσεις των σωληνώσεων, καθώς και η παραγωγή αξονομετρικού διαγράμματος όπου φαίνεται η συνολική εγκατάσταση με τρόπο λεπτομερή και εύκολα κατανοητό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την μελέτη και τις κατόψεις των σχεδίων, συμπληρώνεται η τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΕΔΑ Αττικής.

Παρέχουμε επίσης την έκδοση του πιστοποιητικού στεγανότητας φυσικού αερίου ή πιστοποιητικού δοκιμής αντοχής και στεγανότητας μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο. Οι καταναλωτές φυσικού αερίου είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν στον επανέλεγχο στεγανότητας της εγκατάστασης τους ανά 4 έτη σύμφωνα με το ΦΕΚ976β/2012.

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για:

- Αίτηση για παροχή Φυσικού Αερίου σε όλη την Αθήνα

- Μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

- Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και παρελκόμενου εξοπλισμού από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο

ώστε να σας δώσουμε την καλύτερή μας τεχνοοικονομική προσφορά.

 

Η μελέτη του φυσικού αερίου γίνεται από Μηχανολόγο Μηχανικό με κωδικό μελετητή στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2023 - MechEngineer.gr