• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των μελετών του εμπίπτουν στις υπηρεσίες του μηχανολόγου μηχανικού, όπως ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Επίσης αναλαμβάνουμε μελέτες για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων όπως:

  • Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Πυροπροστασίας (πυρασφάλειας)
  • Κλιματισμού και Αερισμού
  • Θέρμανσης

Ο μηχανολόγος μηχανικός είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει  επίσης τις παρακάτω μελέτες:

  • Φυσικού αερίου για νέες παροχές
  • Πυροπροστασίες για έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2019 - MechEngineer.gr