• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Επίσης αναλαμβάνουμε μελέτες για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων όπως:

  • Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Πυροπροστασίας (πυρασφάλειας)
  • Κλιματισμού και Αερισμού
  • Θέρμανσης

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2018 - MechEngineer.gr