• Τεχνικές Μελέτες

  • Πιστοποιητικά

  • Πυρασφάλεια

  • Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των μελετών του εμπίπτουν στις υπηρεσίες του μηχανολόγου μηχανικού, όπως ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και μελέτες για έκδοση πιστοποιητικού.

Επίσης αναλαμβάνουμε μελέτες για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων όπως:

  • Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Πυροπροστασίας (πυρασφάλειας)
  • Κλιματισμού και Αερισμού
  • Θέρμανσης

Ο μηχανολόγος μηχανικός αναλαμβάνει επίσης να διεκπεραιώσει, σε περιοχές σε όλη την Αθήνα, τις παρακάτω μελέτες:

  • Μελέτη Φυσικού αερίου για νέες παροχές
  • Μελέτη Πυρασφάλειας για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
  • Μελέτη Κατανομής χιλιοστών θέρμανσης πολυκατοικίας

 

Μαντζίκος Ιωάννης Χ.   6979985588    Ραγκαβή 56 Αθήνα, 11474, Αττική

Copyright 2023 - MechEngineer.gr